Ocak Ayı Bültenimiz - 2021 Yılına Girerken

2021 YILINA GİRERKEN

1/1/2021

İlk gününü geride bıraktığımız yeni yılda, emeğimizin ve bilgimizin hak ettiği payı alabilmesi, yoksulluğa, yasaklara, yolsuzluklara, çürüme ve yozlaşmaya, işverenin keyfi ve haksız uygulamalarına; tüm insani duygularımız ve emeğimizden aldığımız güç ve cesaretle karşı duruş gösteremezsek 2021 yılı kendiliğinden huzur, mutluluk, adalet ve refah getirmeyecek,  2020 den farklı olmayacaktır.

 Yaşadığımız pandemi  süreci, yıllardır esnek ve uzaktan çalışma ile uzaktan eğitim üzerinde çalışmalar yapanlar için bunları uygulama fırsatı vermiştir.  Yeni çalışma ve eğitim öğretim hayatına yönelik kalıcı ve sürekliliğine yönelik adeta bir test süreci yaşanıyor. Uzaktan eğitim ve evden çalışma yöntemi ile evlerimiz ev olmaktan, bize özel yerler olmaktan çıktı adeta ev ofislere, okullara dönüştü. Fark etme sekte  kapsamlı bir değişim yaşanıyor.  Yüz yüze eğitimin yerine dijital dersler ile çocuklarımız tümden dijitalleşmeye mahkum hale getirilirken toplum dijital çalışma hayatına hazırlanıyor.  Bu değişim ve dönüşümün kazananı işletme giderleri azalacak olan kapitalist sistemin bilindik aktörleri olacaktır.

 Uzaktan çalışma yaygınlaştıkça  aynı kurumda çalışanlar birbirini göremeyecek, çok farklı ücret sosyal haklara sahip olacaklar ve böylece aralarında dayanışma olgusu oluşmayacak, bireyselleşme daha fazla artacaktır. Bu değişimden en fazla olumsuz yönde etkilenecek olan kurumlar sendikalar olacaktır. Varlığına ihtiyaç duyulmayan kurumlar haline gelecektir. Esnek çalışmanın yaygınlaşması sonucu yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte, kısa süreli dilimler halinde çalışıldığından dolayı sosyal güvenceler ve emeklilik hayal olacaktır.

 2020’de işsiz kalmakla korkutulan işçiler, yasaklar ve cezalar ile sindirilen kamu çalışanları, çiftçi, esnaf ve hizmet sektöründe yer alan sosyal kesimlerin büyük kısmı pandeminin yol açtığı yıkım ve ekonomik krizin yükünün kendilerine fatura edilmesine ses çıkaramadılar. Sayıları az olsa da karşı ses çıkaranlar ise, siyasi muhalif olarak ilan edilmekle kalınmadı  “Terörle Mücadele” ile “Ulusal Güvenlik” kıskacı altına alınarak dış güçlerin yerli işbirlikçisi, vatan haini ilan edilerek susturulmaya ve sindirilmeye çalışıldı. Uyduruk gerekçeler ile haklarında adli ve idari soruşturmalar açıldı.

 Her ne kadar 2021'e devrolan tablo böyle olsa da umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmayacağız.  Daha iyi bir ülkede yaşamak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Son zamanlarda toplumda yaşanan değişimler gerçekten umut verici.  Gençler, kadınlar, kamu çalışanları,  eğitimli işçiler, şehirleşmekte olan toplum  hatta köylerde yaşayan kesimler gelir dağılımındaki adaletsizliğe karşı tepkilerini daha açık  göstermeye başladılar.

 İşçi Sendikaları ilk defa dayanışma içerisinde davranarak  2020 yılında iki kez kıdem tazminatının tasfiyesi girişimine birlikte karşı duruş gösterdiler TBMM Genel Kuruluna kadar gelen yasal düzenlemeyi geri çektirmeyi başardılar. Kadınlar Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına yönelik girişimleri püskürttüler. İstanbul sözleşmesine karşı olan kesim bu direniş karşısında umdukları destek gelmeyince hayal kırıklığına uğradılar ve başarılı olamadılar.  Kısacası toplumun en dinamik kesimlerinde bir uyanış görülmekte, ideolojik – siyasi hegemonyadan uzaklaşma eğilimi güçlenmektedir. 

 Dolayısıyla siyasi irade bu haklı talepler yönünde yeni pozisyonlar arayışına girmek zorunda kaldı.  Son günlerde ekonomik ve hukuk alanlarında reform yapılacağına dair söylemler bu değişimlerin zorlamasındandır.  Halkımız sahip olduğu gücün farkına varıp bu potansiyelini gerçeğe dönüştürmeyi başardığı ölçüde, 2021 yılı daha iyi bir ülkede yaşayabilme yönünde umutları yükselecektir. 

 Ulaşım İş Sendikası 2021 yılında da emek, demokrasi ve kamu çalışanlarının sorunlarının çözümüne  yönelik mücadelesini  sürdürmeye devam edecektir. 2021 yılında tüm beklentilerinizin gerçekleşmesi dileklerimle sağlık ve esenlikler diliyorum.

 

                                                                                                                     Cihad KORAY

                                                                                                                Ulaşım İş Sendikası

                                                                                                                    Genel Başkanı

 

Nerdeyiz?

Bültenimize Abone Ol

Sosyal Medyamız

İletişim