Makaleler

Kamu Konfederasyonları Platformu Kuruldu

https://www.birlesikkamuis.org.tr/blog/detay/KAMU-KONFEDERASYONU-PLATFORMUNU-KURDUK?fbclid=IwAR0YEBuJiYIZQh19XKAqlq3u4rEb28TWb3O3haP-ZkDQTmFBedcSAY5SrL4

KAMU KONFEDERASYONLARI PLATFORMUNU KURDUK

 Kamuda örgütlü 9 konfederasyon bir araya gelerek Kamu Konfederasyonları Platformunu oluşturdu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ev sahipliğinden yapılan toplantıya Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Fatih Ocak, Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Yurt Sen Genel Başkanı  Hakan Çeliksoy, Çalışan-Sen Genel Başkan Vekili Menderes Ateş,  Mil-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, Avukatlar Yusuf Uğur Demir ve Burak Sabuncu katıldılar.

Kamu konfederasyonlarının ilgili yöneticileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için "Merdiven altı sendikalar" ifadelerini kullanmasını kınayarak toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını da “iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını” koyduklarını açıklamasının da kabul edilemeyeceğini belirterek demokratik zeminde mücadele yürütmek için “Kamu Konfederasyonları Platformu’nu kurduklarını denklere ederek 3 Eylül Cuma günü Saat 11.00’da Akar Otel’de konfederasyon başkanların katılımıyla kuruluş bildirgesini açıklayacaklar.

 

 

2021 Ağustos Bülteni

31 Ağustos 2021

AĞUSTOS AYI BÜLTENİ                          

 BİR TİS SÜRECİNİ DAHA GERİDE BIRAKTIK...

 Senaryosu 2011 yılında çıkarılan 4688 sayılı Sendika Kanunu ile yazılan tiyatro, her zamanki gibi aynı sahneyle sonuçlandı. Yine bizi TÜİK'in vicdanına, onun açıklayacağı enflasyon oranı kadar bir iyileştirme oranına mahkûm ettiler. 2 milyona yakın kamu çalışanına sendikalara üye olma hakkı yine verilmedi. Üye olma hakkı vermedikleri gibi 400 lira TİS ikramiyesini de vermeyerek maddi olarak ta mağdur etmeye devam ettiler.  Şaşırdık mı? Elbette hayır. Bazılarımızın Memur Sen ile Kamu Sen'in TİS masasına ortak gitmesinden dolayı umutlanmışlar ve bu dönem ki TİS' den beklentileri güçlenmişti. Ama sonuç değişmedi. Bu kanun var oldukça değil 2 sendika tüm sendikalar bir araya gelseler yine sonuç değişmeyecektir. Yıllardır dile getirilen bu durum kamu çalışanlarınca anlaşılamamaktadır. 

 Mali ve sosyal haklarımızda yararımıza bir gelişme beklememekle birlikte var olan haklarımızı, Anayasa, Kanun ve Uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınmış bireysel tercih özgürlüğümüze açık, sendika kurma ve örgütlenme özgürlüğümüze dolaylı olarak müdahale eden bir karar altına imza atılacağını doğrusu beklemiyorduk. Toplu Sözleşme İkramiyesi adı altında sendika üyelerine 3 ayda bir ödenen ücret %300 oranında arttırıldı ancak bu meblağı almak için üyesi olduğu sendikanın iş kolundaki üye sayısı, toplam çalışan sayısının en az % 1 oranı kadar olması koşulu getirildi. TİS'de kanun ve yönetmelik değişikliği arz eden teklifler masanın konusu olmadığı halde, Toplu Sözleşmede kanunda olmayan bir madde TİS metnine sinsice sokulmuştur. İlk tepkiler sonrası Memur Sen Genel Başkanı 45 lira olan rakam için bir baraj sınırlaması olmadığı yönünde açıklaması yeni bir tartışma konusu oldu çünkü bu açıklamasının hukuki dayanağını belirtmedi. TİS Kanununda bu hususta bir madde olmaması çok önemli değil TBMM açıldığında 4688 Sayılı TİS ve sendika kanununa gerekli düzenleme yapılacaktır. Değişecek tek şey kanun geriye doğru işlemez ilkesi gereğince % 1 barajı için 2021 yılı Temmuz ayında yayımlanan sendikaların üye sayıları değil, 2022 yılı üye sayıları kriter olarak alınacaktır. Zaten 2022-23 yıllarını kapsayan bir sözleşmeye 2021 yılında kalmış üye sayılarını kriter olarak almak birçok husus yönünden aykırılık arz etmektedir. Bizim bildiğimizi bu şekilde düzenleme yapanlar bilmiyor mu? Elbette biliyorlar. Bu düzenleme ülkemizde her alanda demokrasinin ve özgürlüklerin daraltılmasının TİS masasına da yansıdığı gösteriyor.  

Bundan sonra ne olacak?

 Sendikaların ilk tepkileri alanlara inmekle oldu. Yapılacak basın açıklamaları ile hem tepkiler hem de bu kararın hukuksuzluğunu ve esas maksadı kamuoyuna anlatılacaktır.  Bu düzenlemenin iptali için yargıya gidilecektir. Ulaşım İş Sendikası olarak Danıştay 12. Dairesine bu düzenlemenin iptal edilmesi yönünde yargı sürecinin başlatılması için avukatımıza talimatımızı verdik.  

Bu düzenlemenin esas maksadı nedir? 

 Bu talebin TİS masasına getirilmesi ve sözleşme metninde yer almasının birden fazla nedeni var:

  • TİS masasında oturan sendikalar masadaki yerini garanti altına alıyor. TİS masasına oturmak için konfederasyon olma şartı vardır. Kamu çalışanları 400 lirayı almak için sendika tercihlerini TİS masasında oturan konfederasyonlarına bağlı sendikalardan yana yapması halinde birçok sendika zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacak, bazıları da kapanma aşamasına gelecektir.  Konfederasyon vasfı için en az 5 İş kolunda örgütlenmiş olma şartı vardır. Bu durumda birçok   sendika ve konfederasyon kurma hakkını yitirmesine sebep olacaktır.      
  •  Kamuda çalışan İşçiler 2 sendikaya mecbur bırakılmıştır. Kamu çalışanlarını da iktidarlara yakın olmayı tercih eden 2 sendikaya mahkûm edilmek isteniyor. 2 sendika diyoruz % 1 barajını getiren irade barajı % 5’de çıkarabilir. Bu durumda 2 sendika kalacaktır.  
  •  2023 yılında olası bir İktidar değişikliği sonrasında Memur Sen en az bir dönem daha Genel Yetkili Sendika olarak kalmayı garanti altına alma isteği.       

TİS masasına ortak giden Kamu Sen her ne kadar bu düzenlemeden haberi olmadığını beyan etse de % 1 barajı hususunda tepki gösteren bir açıklama yapmamıştır. Eğer bu hususta bilgisi ve desteği yoksa o vakit yapması gereken bu düzenlemenin 4688'e "eklenmesine engel olmak için meydanlarda bu hukuksuzluğa karşı duruş gösteren sendikaların yanında olarak bu direnişe önderlik etmektir". Aksi taktirde bu haksız ve hukuksuz kararın ortağı olarak kalacaktır.   

 Firavuna karşı gelmek yetmez. Musa'nın yanında olacaksın!

 Bu söz genelde haksızlıklara tepkisiz kalınması karşısında söylenir. Toplumumuzun genel karakteristik özelliği, bir konuda haksızlık yapıldığını kabul etse de tepkisini haklının yanında yer alarak göstermemesidir. Bu yaklaşımının uzun vadede çok ağır bedeller ödenmesine sebep olmasına rağmen ne yazık ki bu alışkanlığımızdan bir türlü vazgeçmiyoruz. Kamu çalışanları yeni bir haksız ve hukuksuz bir durum ile karşı karşıya kaldılar. Bu haksızlık karşısında tepkisiz kalmamamız için 3 ayda bir 400 lira rüşvet teklif ediliyor. Bu teklif bizlerin onur ve haysiyetine hakarettir.  %1’lik barajın getirilmesini yanlış ve haksız bir karar olarak görmesine rağmen cebe yansıyacak olan miktar 70-80 lira olacaktır. Bu meblağ için sendikalarından ayrılacak olanlarımız onur ve haysiyetlerini hedef alan bu tavrı kabul etmekle kalmayacak çok yakın zamanda büyük bir pişmanlık duyacaklardır. Çünkü siyasi iradenin arzu ve istekleri yönünde hareket eden sendikalara mahkûm olacaklardır.

 Bazılarımız bu düzenlemenin Kamu Çalışanlarının tek sendika çatısı altında toplanmasına vesile olması yönünde ilk adım olarak görebilirler. Keşke bu niyetle yapılmış olsa! Ancak siyasi irade bütün çalışanların bir araya geldiği ve güç verdiği tek sendikayı karşısında görmek istemez. Birden fazla Sendika olmasını tercih eder. Sendikaları birbiriyle kontrol etme hakkından vazgeçmez. Bu bir tuzaktır, Ulaşım İş Sendikası üyeleri bu oyuna gelmeyeceklerine gönülden inanıyoruz. Umarız kamu çalışanları bu tuzağa düşmezler % 1 baraj sorunu yaşayan sendikalara her zamankinden daha fazla sahip çıkar destek verirler.

 Cihad KORAY

Genel Başkan

2021 Toplu İş Sözleşmesi Primi

 BİLGİLENDİRME

Dün sonuçlanan Toplu Sözleşme görüşmeleri sonunda, Memur-Sen ve Kamu-Sen’in ortaklaştığı ve imzaladığı anlaşmadaki; “3 ay da bir sendikalı üyelere 400 TL toplu sözleşme primi verilir” maddesindeki, “% 1 üye oranı olmayan sendikalar bundan faydalanamaz” ayrıntısının; Avrupa İnsan Hakları, Anayasa, 4688, TİS yasalarında ve çalışma yaşamında ve diğer hukuksal kaynaklarda yerini bulmuş eşitlik, özgürlük ve örgütlenme haklarını ortadan kaldırmakta, sendikal faaliyetleri engellemekte olup, hukuksal bir değeri yoktur.

Buna karşı hukuk mücadelemiz hızla başlayacaktır. Ulaşım İş Sendikası üyeleri UBAK, TÜRASAŞ, TCDD, TCDD A.Ş. ’de % 1’lik sınırın üstünde olmasına karşın DHMİ’de bu oranı sağlayamamaktadır. Temel haklar ile örgütlenme özgürlüğünü katılımcılık ve çoğulculuktan daha çok sayısal çoğunlukçuya ve tüm kitleleri içine almayan dar ve sübjektif bir ölçüte eviren, doğrudan doğruya ortadan kaldıran ve hukuka uyarlılığı olmayan bu düzenlemeyi bir propaganda aracı olarak kullanmak isteyen bazı anti demokratik sendikaların “bu ödemeyi siz alamazsınız” yönündeki propagandasına inanmayınız. Ulaşım İş sendikasının üyeleri, temel haklarına, örgütüne ve örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkacak bilince ve onura sahiptir. Avrupa İnsan Hakları ve ülkemizdeki mahkemelerin bu maddeyi iptal edeceği herkes tarafından ayan beyan açıkça bilinmektedir. 2022 yılında 3 ay da bir ödenecek olan Sözleşme Primi üyelerimiz tarafından alınacaktır.

Levent Cin Düğün Kutlaması

Merkez Yönetim Kurulu üyemiz sayın Levent CİN'in oğlu Eymen'in sünnet düğününe Genel Başkanımız sayın Cihad KORAY ve Merkez Yönetim Kurulu üyemiz sayın Muammer KUTLUSAN katılım sağlayarak kutlamışlardır. Hayırlı olsun.

 

Nerdeyiz?

Bültenimize Abone Ol

Sosyal Medyamız

İletişim